Szolgáltatásaink

Foglalkoztatás fejlesztés

 •  Speciális szakmai tudás a foglalkoztatási programok területén
 • Aktuális kapcsolódó jogszabályi ismeretek
 • Atipikus foglalkoztatási formák alapján működő szervezetek, vállalkozások létrehozása
 • Alternatív és innovatív munkaerő-piaci módszerek ismerete, beépítése a projektbe
 • Speciális mentori, szociális ismeretekkel a foglalkoztatási esélyek javítása

Üzleti-, marketing- és innováció menedzsment

 • Kiinduló jellemzők és tulajdonságok meghatározása
 • Piaci információk – a stratégiai célokban meghatározottak szerint
 • Piacra lépés előkészítése
 • Szervezeti keretek
 • Finanszírozási források
 • Felkészítés a jövendőbeli partnerekkel történő üzletkötésre
 • Üzleti tervezés

Pályázatírás, projektgenerálás

 • Hazai és nemzetközi pályázatok figyelése KKV-k, nonprofit szervezetek és civil szervezetek számára
 • Az aktuálisan meghirdetett pályázatok kiajánlása a partneri igényeknek megfelelően
 • Pályázati alkalmasság ellenőrzése, előminősítés
 • Projektötletek kidolgozása, pénzügyi megtervezése
 • Támogatási kérelmek előkészítése: a pályázat megírása, beadása

Projektmenedzsment

 • Támogatási szerződések kezelése
 • Támogatások pénzügyi és szakmai folyamatainak tervezése, irányítása, ellenőrzése
 • Kifizetési kérelmek elkészítése, támogatási összegek lehívása
 • Időközi és záró beszámolók elkészítése
 • Ajánlatkérések előkészítése, lebonyolítása
 • FÓKUSZ Program projektjeinek menedzselése

Hálózatfejlesztés

 • Szociális szövetkezetek, non-profit kft-k és civil szervezetek együttműködésének elősegítése
 • Piaci szereplők, termékek és szolgáltatások összekapcsolása partnereink körében
 • Szektorok közötti együttműködés elősegítése
 • Stratégiai partnerségek építésének támogatása

Tanácsadás

 • Egyéb finanszírozási források (közösségi finanszírozás, szektorok közötti együttműködés)
 • Adatbank a különböző, szervezetek életében megjelenő szereplőkről
 • Üzleti modellek kidolgozásának elősegítése
 • Tájékoztatás a vállalkozások, civilek és társadalmi vállalkozások számára elérhető hitelkonstrukciókról

Aktualitások

Júliusi hírlevél és honlap aktualitás

ŐSSZEL ÉRKEZIK A KKV Start 2021

Újra KKV Start innovációs pályázat.

A felhívás célja, hogy forráshoz segítse a mikro- és kisvállalkozásokat, akik valamilyen újítást szeretnének cégükben végrehajtani.

Felhívás tervezetére vonatkozó információk, melyek a pályázat megjelenésekor még változhatnak!

Pályázók köre

A vállalkozások az egész ország területéről igényelhetik a támogatást, így Budapesti cégek sem maradnak ki! Minden olyan mikro- és kisvállalkozás pályázhat, amely rendelkezik minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel, minimum 2 főt foglalkoztatnak, valamint kettős könyvvitelt vezetnek.

Az előző körökhöz hasonlóan, a komplex pályázati anyag benyújtása előtt szükséges lesz egy előminősítésen átesnie a projektötletnek.

Támogatott tevékenység

A pályázat alapvetően innovációs tevékenységeket támogat. Itt nem kell azonban óriási dologra gondolni – cégen belüli innováció lehet egy új gyártási módszer, technológia beillesztése a folyamatokba, vagy egy olyan gépsor beszerzésre, amellyel eddig a cég nem rendelkezett.

Elszámolható költségek közé tartozik a személyi jellegű ráfordítás, az anyag- és eszközbeszerzés költsége, immateriális javak beszerzése, valamint a szolgáltatások költségei is.

A támogatás

A támogatás várható mértéke 60%, a támogatás összege pedig 10 és 20 millió forint között mozoghat.

A felhívás várhatóan 2021 őszén kerül meghirdetésre. 

Részletek

Júniusi hírlevél és honlap aktualitás

VÉGRE MEGJELENT „A MIKRO-, KIS- ÉSKÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁTSEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ (GINOP PLUSZ-1.2.1-21 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS 

A felhívás keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. július 12-től 2022. január 17-ig lehetséges.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19.
 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
  3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.

 

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 1. a) Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és/vagy az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. Minimum nettó 200.000 Ft érték feletti eszközök elszámolhatóak.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 1. b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). 
 2. c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 
 3. d) Képzési szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 
 4. e) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 5. f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el). 

 

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, amelyből kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

A pályázó megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

(Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év (opcionálisan 2019 vagy 2020) átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

Kategória Létszám Maximális elszámolható összköltség kategórián belül

(a kategórián belüli létszámtól függetlenül)

1. 3-9 főig 99 millió Ft
2. 10-49 főig 299 millió Ft
3. 50-99 főig 449 millió Ft
4. 100-149 főig 599 millió Ft
5. 150-199 főig 749 millió Ft
6. 200-249 főig 899 millió Ft

A kötelező előleg mértéke: a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a.

Támogatást igénylők köre

azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie

 

Egyéb elvárások

–   A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeres összegét

Nem nyújtható támogatás ingatlan fejlesztéshez a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek esetében

– Egy vállalkozás csak egyszer részesíthető támogatásban.

– A támogatást igénylő által előállított és/vagy forgalmazott egyazon termékosztályba tartozó olyan eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, amelyből a benyújtást megelőző 3 évben árbevétele keletkezett. Egyazon termékosztályba tartoznak – eszközök és szoftverek vonatkozásában – az azonos funkciót ellátó, főbb műszaki tulajdonságaiban és technikai paramétereiben megegyező, egyazon célterületen használandó termékek.

A fenti előírásoknak való megfelelésnek a projekt fenntartási időszakának végéig biztosítani kell.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség

A projekt fenntartási kötelezettsége a megvalósítás befejezésétől számított 3 évig tart.

 

További információk az alábbi linken:

Megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Részletek

Májusi hírlevél és honlap aktualitás

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN „A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ (GINOP PLUSZ-1.2.1-21 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS TERVEZETE

Elindult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.05.17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését. Minimum 200.000 Ft érték feletti eszközök elszámolhatóak. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek.
 2. b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 3. c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 4. d) Képzési szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 5. e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.A támogatás maximális mértéke:az összes elszámolható költség 70%-a.(Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.)

Támogatást igénylők köre:

 azon mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fővolt
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek.

 Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28-július 5. 
 2. benyújtási szakasz:2021. szept. 17-október 4.
 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10-17. 
 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11-20

 

További információk az alábbi linken:

GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása | Széchenyi 2020 (gov.hu)

Részletek

Megjelent a „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 2-60 millió Ft
Támogatott tevékenységek:
– Új eszközök, gépek beszerzése
– Ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
– Információs technológia-fejlesztés
– Képzés
– Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
– Bérköltség-támogatás
– Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
– Kötelezően előírt nyilvánosság
– Projektelőkészítés
– Projektmenedzsment

A támogatás maximális mértéke:
– a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
– a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Igényelhető támogatás összege:
– a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken 2-10 millió Ft
– a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken 10-60 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig van lehetőség.

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1?fbclid=IwAR38o1sutQ6G0IuP5ZxrPGlWN2Ki-lyO96KtPMDqlI_xL-i_Oa8eYdIVBAI

Részletek

Társadalmi egyeztetésen a „GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás tervezete

Támogatott tevékenységek:
– Új eszközök, gépek beszerzése
– Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
– Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés
– Információs technológia-fejlesztés
– Iparjogvédelmi tanácsadás
– Marketing tevékenységek és tanácsadás
– Bérköltség-támogatás
– Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
– Kötelezően előírt nyilvánosság

A visszatérítendő támogatás összege: 5 – 150 millió Ft

Két eredményességi mérés során a visszatérítendő támogatás akár 100%-a átfordítható vissza nem térítendő támogatássá.

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. december 15. 9:00-tól 2021. március 4. 12:00-ig lehetséges.

https://www.palyazat.gov.hu/node/73053?fbclid=IwAR05Jkfw4iQmQRBf5KuGmHMJoEXrvLEY6-TesvUgWzvwsAf6d_wdnGqXpEg

Részletek

Referenciák

Vállalkozások

Termelési kapacitásfejlesztés, eszközbeszerzés, piaci megjelenés támogatás, humánerőforrás-fejlesztés kkv-k számára.
Tovább

Egyetemek és kutatóintézetek

Hazai és nemzetközi K+F+I projektek egyetemek és kutatóhelyek számára.
Tovább

Társadalmi vállalkozások

Szociális gazdaságban működő kezdeményezések elősegítése.
Tovább

Önkormányzatok

Önkormányzatok – Pályázatok kidolgozása, üzleti tervezés, megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
Tovább

Rólunk

Társadalmi vállalkozásunkat kettős cél vezérli. Társadalmi célunk a GYES-ről, GYED-ről a nyílt munkaerőpiacra visszatérni kívánó, valamint a munkaerőpiacon hátrányban szenvedő – főleg – női munkavállalók segítése. Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy a most induló illetve a már működő vállalkozások számára országos viszonylatban nagy igény mutatkozik az üzleti tervezés segítésére, források keresésére, valamint pályázatok kidolgozására. Társadalmi céllal is rendelkező civil szervezetek, non-profit kft-k számára egyre hangsúlyosabbak a foglalkoztatási projektek, azonban üzleti tervezés, valamint menedzsment területén szükségük van támogatásra. Ezeken a területeken szeretnénk fejleszteni szolgáltatásaink által mind a vállalkozások, mind a társadalmi célú szervezetek munkáját.

Projectzone rólunk

Különböző területekről szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy az Európai Uniós források egyre nagyobb elvárást támasztanak a szervezetek felé azzal, hogy az igényes, piacképes termék vagy szolgáltatás finanszírozása mellett egy társadalmi probléma megoldásán is fáradozzon a támogatott. Éppen ezért Tanácsadásunk kiterjed a társadalmi vállalkozások alapításától, termék és szolgáltatási portfóliójuk kidolgozásán át piacszerzésükig, hazai és nemzetközi jelenlétük megtervezéséig, segítéséig.

Szolgáltatásaink által nem csupán forrásokhoz tudjuk juttatni ügyfeleinket, hanem közvetve részt veszünk egy-egy fontos, lokális, regionális vagy országos társadalmi probléma (pl.: ifjúsági munkanélküliség, oktatási szegregáció, fenntartató fejlődés, környezetvédelem, állatvédelem) megoldásában, melyről úgy gondoljuk, hogy kulcsa egy piacképesebb, befogadóbb, fenntarthatóbb, kis közösségeket jobban segítő, de a globális gazdaságot támogató gazdaságnak.

Kapcsolat

Project Zone Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 36.
Telefon: +36 30 4700 762
Email: projectzonenkft@gmail.com
Adószám:26373193-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-024489